تشکیل کمیته انتخاب کارمند نمونه در سال 98

تشکیل کمیته انتخاب کارمند نمونه در سال 98

در اجرای آیین نامه انتخاب کارمند نمونه دانشگاه و به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران اسلامی و نهادینه کردن ارتقاء و بهبود عملکرد دانشگاه در سطوح مختلف حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی نسبت به تشکیل کمیته انتخاب کارمند نمونه اقدام نموده است و بر اساس آیین نامه مذکور اعضا کمیته پس از بررسی شاخض های 10 گانه نسبت به انتخاب اعضای برتر تا نیمه اول شهریور ماه اقدام می نمایند.