مسئولین واحد بازپرداخت اداره رفاه

مسئول: جناب آقای هادی عظیمی ( کارشناس مدیریت آموزشی)
شماره تماس: 32621764
 
ارتباط از طریق ایمیل:
اهم وظایف این واحد:
1.صدور دفترچه اقساط دانشجویان فارغ‌التحصیل
2.تمدید سررسید دفترچه اقساط دانشجویانی که در مقطع بالاتر پذیرفته می‌شوند.
3.صدور معرفی نامه دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات بیمه حوادث دانشجویی
4.صدور جوابیه استعلام نامه‌هایی که از سازمانهای مختلف جهت اطلاع از وضعیت بدهی دانشجویان ارائه می‌گردد.