نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها

آیین نامه شماره 1 :

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

آیین نامه شماره 2 :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی کارشناسی ارشد

آیین نامه شماره 3 :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری - اصلاحیه

آیین نامه شماره 4 :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری