نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها

آیین نامه شماره 1 :

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

آیین نامه شماره 2 :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی کارشناسی ارشد

آیین نامه شماره 3 :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری - اصلاحیه

آیین نامه شماره 4 :

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

آیین نامه شماره 6 :

اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶)

آیین نامه شماره 7:

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه شماره 8:

آیین نامه حمایت و تشویق دانشجویان دارای رتبه شاخص کشوری

آیین نامه شماره 9:

آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد (مصوب 1398/10/1)

آیین نامه شماره 10:

بسته تشویقی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه اراک

آیین‌نامۀ شمارۀ 11:

بستۀ تشویقی دانشگاه اراک برای حمایت از پذیرفته‌شدگان برترِ کنکور سراسری مقطع کارشناسی (سال 1401)