نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف

به وب‌گاه گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک خوش آمدید. تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص و فراهم‌کردن زمینۀ جذب، هدایت، و شکوفاسازی نخبگان و استعدادهای برتر یکی از مهم‌ترین راه‌بردهای تعریف‌شده در اسناد بالادستی کشور، مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و نقشۀ جامع علمی کشور، است. با توجه به رسالت اساسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در این زمینه و با عنایت به محوریت دانشجو در مقام یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است قوانین و مقررات بهینه و کارآمدی برای شناسایی دانشجویان نخبه و حمایت از ایشان تدوین شوند و، با بهره‌گیری از آن قوانین، شکوفاسازی این استعدادهای درخشان و سرمایه‌های ارزشمند تا حد امکان تسهیل و تسریع شود. مدیریت گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک، که یکی از مدیریت‌های تابع معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک است، عنایت ویژه‌ای به توانایی‌های فردی داوطلبان ورود به این دانشگاه دارد و تمهیداتی را برای جذب، تشویق، توانمندسازی، و شکوفاکردن دانشجویان نخبه و ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی به‌کار بسته است.