نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف

به وب سایت گروه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه اراک خوش آمدید. تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور است. با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این راستا و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه اراک نگاه ویژه ای به توانایی های فردی داوطلبان ورود به این دانشگاه دارد. این مدیریت که یکی از مدیریت های تابعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک است، تمهیداتی را برای جذب، توانمندسازی و شکوفایی دانشجویان نخبه و ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی به کار بسته است.