بنر
اهم دستاورد هاي دانشگاه تماس با ما آيين نامه ها و مقررات كاركنان مديريت ساختار سازماني دفتر شرح وظايف دفتر صفحه اول
هيات نظارت و ارزيابي استاني
اعضاء هيات نظارت و ارزيابي استان مركزي
گزارش سال 1391
به وب سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اراک خوش آمدید
ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي كاركنان
دستورالعمل ارزيابي مديران
مشاهده نتايج ارزيابي كاركنان واحد هاي دانشگاه
لطفي

نام و نام خانوادگي:صامد بوالحسني

مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ريزي و تحليل سيستم

سابقه کاری:6 سال

خ شهيد بهشتي-دانشگاه اراك- دفتر نظارت و ارزيابي

تلفن :2762089

Email:s-bolhasani@araku.ac.ir
 

نام و نام خانوادگي:مريم جمشيدي

مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی كامپيوتر

سابقه کاری:4 سال

خ شهيد بهشتي-دانشگاه اراك- دفتر نظارت و ارزيابي

تلفن :2762089