مدیریت فرهنگی

در حال حاضر مسئولیت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی بر عهده ی  جناب آقای علی گودرزی زاده می باشد.
شماره تماس: ۰۸۶۳۲۶۲۱۸۵۰

 

 

کارشناس مسئول کانون های فرهنگی

جناب آقای پیمان محمدی
• کارشناس مسئول کانون های فرهنگی و هنری
• کارشناس سمعی و بصری

شماره تماس: 08632621864

کارشناس آموزش، تشریفات و اجرای مراسم

 
 
جناب آقای میلاد حمیدیان
کارشناس آموزش، تشریفات و اجرای مراسم

معاون مدیر فرهنگی

جناب آقای سعید مرادیان

• معاون مدیر فرهنگی
•رئیس اداره ی فوق برنامه و گردشگری  
•- کارشناس امور فوق برنامه و امور گردشگری

شماره تماس: 08632621860

کارشناس مسئول انجمن ها و تشکل های علمی

کارشناس امور اجتماعی

جناب آقای علی شریفی

کارشناس امور اجتماعی


شماره تماس: 08632621874

رئیس اداره ی فعالیت های فرهنگی

جناب آقای مجید دوست محمدی

• رئیس اداره ی فعالیت های فرهنگی ، هنری و اجتماعی
• کارشناس نشریات دانشجویی

شماره تماس: 08632621870

 

کارشناس خانه فرهنگ

سرکار خانم زینب صفدری

• کارشناس خانه فرهنگ

• مسئول دفتر مدیر فرهنگی

شماره تماس: 08632621850

 

 

 

نمایشگر یک مطلب