شانزدهم آذر روز دانشجو گرامي
نمايشگاه هفته پژوهش
مراسم اختتاميه سومين استارت تاپ دانشگاه اراك
هفته پژوهش و فناوري
اربعين
نشست هيات امناء
بيست ودومين المپياد علمي -دانشجويي
دانشجويي نمونه
فراخوان دانشجوئي
اربعین
رو نمایی دستگاه خشک کن انجمادی
کلنگ زنی
دیدار دانشگاهیان با رهبری
مرکز آموزش تخصصی
عکس رهبری95