جلسه كارگروه
هفته پژوهش و فناوري
تجليل از دانشجويان
كريستوفك
مهندسي آب
بازدید از شرکت دکتر صالحی
اففتاح آزمایشگاه کشاورزی
نشست تخصصي با صنعتگران
ديدار با نماينده فراهان
ديدار با نماينده
رویش
نشست با نماینده شازند
عتبات
ازدواج دانشجویی

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری