نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1

نشست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه با مدیران محترم گروههای آموزشی

نشست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه با مدیران محترم گروههای آموزشی و اساتید مشاور انجمن های علمی دانشکده های علوم انسانی ،ادبیات و زبان های خارجی، حقوق و اقتصاد.