اطلاعیه‌ها

  • ورودی‌ها

اتمام مهلت حذف و اضافه

به اطلاع میرساند

مهلت ترمیم برای کلیه دانشجویان به اتمام رسیده است و امکان اخذ و یا حذف درس وجود ندارد.

دانشجویانی که نتیجه کمیسیون موارد خاص آنها مثبت بوده است، امکان انتخاب واحد برای آنها وجود ندارد و در ترم جاری حذف ترم بدون احتساب سنوات می شود.