نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تولید محتوای الکترونیک (اصول و استانداردها)

تولید محتوای الکترونیک (اصول و استانداردها)

 

 

       تولید محتوای الکترونیک (اصول و استانداردها)

   در این فیلم آموزش تولید محتوای جهت برگزاری آموزش های الکترونیک ارائه شده است.

  این فیلم شامل اصول طراحی مانند

             - اصل مجاورت

             - اصل ‌افزونگی

            - اصل چندحسی و ...

  همچنین استاندارهای

             - رنگبندی

            - فونت،

            - فضای خالی و .... می باشد