نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سنجش و ارزشیابی در آموزش های الکترونیک

سنجش و ارزشیابی در آموزش های الکترونیک

    در این فیلم با سنجش و ارزشیابی و همچنین بازخورد در آموزش های الکترونیک آشنا می شوید.