مهندس محمدحسین مقیمی

 عضو هیات امنا

 

دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

 

مهندس علی آقازاده

 استاندار استان مرکزی

 

مهندس سیدمهدی مقدسی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی

 

دکتر اکبر کمیجانی

 قائم مقام بانک مرکزی

 

مهندس جعفر صفری

 مدیر عامل شرکت ماشین سازی اراک