دکتر سعید حمیدی

 رئیس دانشگاه اراک و دبیر هیات امنا

 

دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی

 رئیس دانشگاه صنعتی اراک

 

دکتر مصطفی یوسفی‏ راد

 معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی اراک

 

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

 رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

 

دکتر حسن خلیلی

رئیس مرکز آموزش عالی محلات

 

دکتر محمد رفیعی

 رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی

 

دکتر شهاب کسکه

 معاون مرکز در امور هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

 

دکتر حسین صادقی

 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه اراک