درباره اداره

   تأمین سلامت به عنوان یک حق اساسی و سرمایه ای ارزشمند برای تمامی سطوح و طبقات اجتماع است و ارتقای سلامت رکن اصلی توسعه پایدار است. در این راستا اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه اراک، به عنوان عضوی از نظام ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی کشور، مأموریت و رسالت خود را تأمین، حفظ و ارتقا سلامت جامعه تحت پوشش خود قرار داده است. مرکز بهداشت و درمان دانشکاه اراک با هدف ارتقای سطح آگاهی های بهداشتی و بهبود سامت جسمی و روانی جامعه فرهیخته دانشگاهی، از سال 1370 به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت دانشجویی و فرهنگی آغاز به کار نمود. این مرکز با داشتن امکاناتی نظیر پزشک، دندان پزشک، پرستار، تجهیزات درمانی و دارویی اولیه، در دانشگاه مرکزی مستقر می باشد. این مرکز علاوه بر فعالیت های درمانی اولیه و مشاوره های بهداشتی، به عنوان مرکزی برای ارجاع موارد حاد به مراکز تخصصی تر، در جهت فراهم آوردن محیطی پویا و سالم در پیشرفت و تعالی جامعه علمی کشور می کوشد.