اداره سلامت دانشجویان

اداره سلامت دانشجویان

هرروز از ساعت 7:30 تا 15:30 اماده ارائه خدمات زیر به دانشجویان می باشد.

1. پزشک عمومی

2. دارو های اورژانسی ، خدمات سرپایی( سرم تراپی .کنترل قند خون و فشار خون . پانسمان و.....)

3 نظارت بهداشتی ( خوابگاه و اماکن ورزشی و آشپزخانه و سلف)

 4.برگزاری کارگاه های آموزشی و بهداشتی و امدادی