طرح غربال گری فشار خون

طرح غربال گری فشار خون

کنترل فشار خون دانشجویان و کارکنان دانشگاه توسط همیاران سلامت جسم در روز جهانی فشار خون برگزار شد.