طرح غربال گری قند خون

طرح غربال گری قند خون

آزمایش قند خون بیش از 500 دانشجو و کارمند توسط همیاران سلامت در دانشکده علوم پایه,و دانشگاه مرکزی برگزارشد