نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح پالیش سلامت بانوان (هفته مبارز با سرطان)

طرح پالیش سلامت بانوان (هفته مبارز با سرطان)

 جهت پیشگیری از سرطان جهت بانوان بالای 40 سال انجام آزمایشات ماموگرافی صورت گرفت