مدیر گروه گیاهان داروئی و معطر

در حال حاضر مدیریت گروه گیاهان داروئی و معطر بر عهده ی جناب آقای دکتر مرتضی اکرمیان، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.