نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

به اطلاع می رساند که مطابق مصوبه شماره 15 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه:"در این جلسه مقرر شد آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/رساله برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال 981 ؛ 1398/11/16 می باشد. "