نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید

اطلاعیه ارزیابی تدریس

به اطلاع دانشجویان همه مقاطع تحصیلی می‌رساند ارزیابی کیفیت تدریس دروس نیمسال 3981 در بازه زمانی شنبه 1398/09/30 تا سه شنبه 1398/10/10

در سیستم گلستان فعال می‌باشد.

 

دانشجویانی که ارزیابی کیفیت تدریس را انجام ندهند امکان مشاهده نمرات آزمون‌های پایان نیمسال را نخواهند داشت.

                                                             دفتر نظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه