نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف اضطراری

حذف اضطراری

با سلام

احتراما": به استحضار میرساند با عنایت به نزدیک شدن تاریخ حذف اضطراری (تک درس)از تاریخ 98/09/19 لغایت 98/09/25 و داشتن مشکلات عدیده در نحوه اجرای این فرایند در سامانه گلستان در نیمسال های ماقبل نکات ذیل حضورتان تقدیم میگردد :

 1- دانشجویان می بایست پس از ایجاد درخواست حتما آن را ارجاع نمایند .

2- اطلاع رسانی به اساتید و مدیران گروه های محترم که در بازه تعیین شده حتما درخواست ها را بررسی و تایید / عدم تایید را براساس موازین آموزشی در سامانه در بازه مقرر مشخص نمایند .

3_دقت در بررسی درخواست های ارجاع شده در کارتابل مسئولین آموزش دانشکده ها به منظور تایید نهایی . 

لازم به ذکر است رعایت موارد فوق (علی الخصوص بند های 1 و 2 ) از سوی آن دانشکده محترم مزید امتنان است ، همچنین درخواست های حذف تکدرس در خارج از بازه زمانی مصوب در تقویم آموزشی در اداره کل آموزش غیر قابل بررسی می باشد، لذا مقتضی است ضمن اجرای مفاد این نامه اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد .

                                                                                                با تشکر و آرزوی توفیق