نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف نیمسال و تکدرس تحصیلات تکمیلی

حذف نیمسال و تکدرس تحصیلات تکمیلی

 " با توجه به مشکلات ناشی از ویروس کرونا همچنین در جهت کمک به دانشجویانی که مشکلات آموزشی دارند مقرر گردید از تاریخ 24/03/1399 تا 30/03/1399 امکان حذف اضطراری تکدرس (مشمول هزینه) و همچنین حذف نیمسال 982 ( با احتساب در سنوات و مشمول هزینه) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری فعال گردد. "

با تشکر و آرزوی توفیق الهی