نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره گروه زبان و ادبیات فارسی

-زبان و ادبیات فارسی :

ای زبان فارسی افسونگری         

 هرچه گویم از تو زان افزونتری           

 

زبان و ادبیات فارسی از قدیمی ترین رشته های دانشگاه اراک است تاریج ایجاد این رشته به سال ۱۳۵۰ باز می گردد. دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دو سال گذشته در المپیاد ادبی مقام های کشوری کسب نموده اند. مقاطع تحصیلی این رشته عبارتند از:

۱-کارشناسی: بیش از ۱۹۰ دانشجو در این مقطع و رشته مشغل تحصیل هستند.

۲- کارشناسی ارشد: هم اکنون بیش از ۴۶ دانشجو در این مقطع و رشته مشغول تحصیل هستند.

۳- دکترا: هم اکنون بیش از ۵۳ دانشجو در این مقطع و رشته مشغول تحصیل هستند.

۴-کار شناسی ارشد ادبیات تطبیقی: هم اکنون ۲۲ دانشجو در این رشته مشغول تحصیل هستند.