نمایشگر یک مطلب

معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف مقدس دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

 

وظایف و اختیارات

 • 1.ساماندهی، برنامه ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی دانشگاه.
 • 2.ساماندهی و برنامه ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و درآمدزایی با اتکاء بر توان علمی و تخصصی دانشگاه.
 • 3.ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد، شایسته ، متخصص متناسب با ساختار دانشگاه و ملتزم به ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای.
 • 4.انجام و بررسی امور حقوقی دانشگاه.
 • 5.نظارت بر امور ساختمان‌ها و اجرای طرح های عمرانی دانشگاه و مطالعه و بررسی طرح های عمرانی جدید.
 • 6.ایجاد و توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه.
 • 7.سیاست گذاری، پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه.
 • 8.برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آن ها.
 • 9.به کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی .
 • 10.به کارگیری، کنترل و نظارت بر سامانه خرید متمرکز.
 • 11.تأمین، اصلاح و نگهداری تاسیسات زیربنایی دانشگاه.
 • 12.ساماندهی،‌ نظارت و بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل پردیس دانشگاه.
 • 13.ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه و بهبود مسائل زیست محیطی.
 • 14.مدیریت و بهینه سازی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) در دانشگاه.
 • 15.تعامل با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه های همکاری.