معرفی گروه مهندسی آب :

رشته مهندسی آب ،مفاهیم پایه ای و روابط مرتبط با علوم آب و خاک را در بر می گیرد و دانشجویان با اصول مهندسی و روشهای آبیاری ،منابع آب ،طراحی سیستم های آبیاری، طراحی شبکه های آبیاری زهکشی و سازه های مرتبط ،طراحی ایستگاههای پمپاژ و سیستم های انتقال آب ، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی آشنایی کامل پیدا میکنند. فارغ التحصیلان این رشته با توجه به مهارت های آموخته شده می توانند در موسسات و سازمانهای مختلفی نظیر وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و نهاد های وابسته به آنها و همچنین در شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاری در بخش آب و کشاورزی فعالیت کنند.

گروه مهندسی آب در سال 1384 تاسیس شده است.  هم اکنون تعداد 70 نفر دانشجوی روزانه و 42 نفر دانشجوی شبانه در مقطع کارشناسی در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.  ضمنا گروه  از مهر ماه سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته آبیاری و زهکشی دانشجو پذیرفته است.

 

 

آدرس: اراک- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب  
 تلفن:2762087-0861