گروه زیست شناسی

 
گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه اراک مقارن با تاسیس دانشگاه اراک و همزمان با سایر رشته های علوم پایه، با پذیرش 56 دانشجو شامل 8 زن و 48 مرد در مقطع کارشناسی، از طریق کنکور اختصاصی مدرسه عالی علوم اراک، فعالیت خود را آغاز نمود. در آغاز به منظور آموزش دروس مختلف زیست شناسی از اساتید مدعو استفاده می شد و آزمایشگاه ها و سایر وسایل و تجهیزات این گروه محدود و به صورت مشترک با بقیه گروه های آموزشی وقت مورد استفاده قرار می گرفت، سپس به مرور زمان تجهیزات تخصصی مورد نیاز این رشته در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
در بهمن سال 1362، دانشگاه اراک به منظور تامین نیرو مورد نیاز آموزش و پرورش استان به پذیرش دانشجو در رشته دبیری زیست شناسی اقدام نمود.
همچنین در بهمن سال 1369، دوره شبانه با گرایش زیست شناسی عمومی دایر شد. نهایتا این گروه آموزشی درمهر سال 1374 اقدام به پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی، در گرایش های عمومی و جانوری نمود و در سال 1384 با تاسیس گرایش گیاهی به فعالیت خود ادامه داد.
تعداد دانشجویان دوره کارشناسی: در حال حاضر 400 دانشجوی کارشناسی در رشته های علوم جانوری و علوم گیاهی مشغول به تحصیل می باشند.
دوره های تحصیلات تکمیلی: هم اینک تعداد 100 دانشجو کارشناسی ارشد در گرایش های بیوسیستماتیک جانوری، سلولی تکوینی، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، ، بیوشیمی، ژنتیک و سیستماتیک اکولوژی مشغول فعالیت بوده و همچنین تعداد 15 دانشجوی دکتری در گرایش سلولی تکوینی اشتغال به تحصیل دارند.
گروه زیست شناسی دارای آزمایشگاههای تحقیقاتی و آموزشی مجهز زیر برای سرویس دهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد.
 آزمایشگاه کشت بافت گیاهی، آزمایشگاه کشت بافت جانوری، آزمایشگاه استریولوژی، آزمایشگاه سیتو ژنتیک، آزمایشگاه تصویر برداری، اتاق رشد گیاهان، باغ گیاه شناسی، اتاق رشد جانوران، گلخانه تحقیقاتی
موزه تاریخ طبیعی، هرباریوم گیاهی، آزمایشگاه های جانورشناسی بی مهره گان و مهره داران، آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری، آزمایشگاه زیست سلولی، آزمایشگاه جنین شناسی و بافت شناسی، آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی، تالوفیت ها و آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و اکولوژی، آزمایشگاه بیوشیمی و ژنتیک و آزمایشگاه میکروبیولوژی.
آزمایشگاه های تحقیقاتی مجهز به دستگاه های High Tech نظیر فلوسایتومتر، PCR، PCR گرادیانت، کروماتوگرافی فشار پایین، اولترامیکروتوم، سانتریفیوژهای یخچال دار، میکروسکوپ های فلورسانت، دستگاه های کروماتوگرافی LP، باغ گیاه شناسی، گلخانه های تحقیقاتی و همچنین با دارا بودن صدها گونه گیاهی جهت آموزش گونه های گیاهی به دانشجویان، برکه تکثیر آبزیان، خانه حیوانات جهت تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، جوندگان کوچک نظیر موش کوچک و بزرگ آزمایشگاهی مورد استفاده برای تحقیقات دانشجویان، آماده سرویس دهی و فروش حیوانات آزمایشگاهی به سایر دانشگاه های کشور می باشد. در حال حاضر یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی این گروه به دلیل دارا بودن استانداردهای لازم جز شبکه راهبردی آزمایشگاه های کشور در نظر گرفته شده است.
موزه گروه زیست شناسی:
این مجموعه نفیس که امروزه همچون یاقوتی در دل دانشگاه اراک قرار گرفته است، با سعی و تلاش مرحوم استاد دکتر عبدالکریم قریب در بین سال های 1350 الی 1354 تأسیس گردید. ." نامبرده که یکی از پیشکسوتان علم زمین شناسی کشور است از همان بدو تاسیس دانشگاه در فکر احداث موزه تاریخ طبیعی بود و با کمک دانشجویان وقت در سفر های علمی مبادرت به جمع آوری نمونه های مختلف از انواع سنگ می نمود. اولین نمونه های موزه تاریخ طبیعی دانشگاه اراک از جمله یک ماهی خارو  فیکس شده متعلق به سال 1351 (هم اکنون نیز در موزه موجود است) شروع به جمع آوری شد. از سال 1355 ، مدرسه عالی علوم اراک زیر نظر دانشگاه تربیت معلم قرار گرفت ، از جمله  نمونه های موجود به آن دوران، می توان به  سوسمار آگاما با کد شناسائی 5305  دانشگاه تربیت معلم و اسکلت های اسب ، الاغ، سگ و گوسفند اشاره نمود.
امروزه این موزه با تعداد  50 نمونه مینرال شناسنامه دار، 79 گیاه شناسنامه دار، 230 گونه مهره دار دارای شناسنامه، 55 جنین انسان و 98 جنین متعلق به جانوران مختلف و عموماً شناسائی شده، و بیش از 1700 گونه انواع بی مهره (جمع آوری شده از ایران و جهان) متعلق به 13 شاخه جانوری که تا کنون بیش از 43 در صد آن شناسائی شده است از طرفی، و غرفه های مختلف فیزیولوژی، سلولی مولکولی، تکامل و فسیل شناسی، آناتومی و اسکلت شناسی، ماهی شناسی، انگل شناسی، ژنتیک، اکولوژی و نقش انسان در طبیعت، قارچ شناسی، سنگ شناسی ، لانه سازی جانوران ، جنین شناسی و  حشرات اجتماعی از طرف دیگر،هر هفته پذیرای دانش آموزان، دانشجویان ، هنر جویان و بازدید کنندگان محترمی است که با معرفی نامه و پرداخت ورودی مربوطه از موزه بازدید می کنند.
 اهداف و چشم انداز: 
گروه زیست شناسی دانشگاه اراک، با دارا بودن 16 آزمایشگاه تخصصی، گلخانه های تحقیقاتی و باغ گیاه شناسی هم اکنون در حال راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلول و بافت گیاهی و همچنین تکمیل و تجهیزهرباریوم می باشد. با توجه به شایستگی این گروه برای تبدیل شدن به دانشکده علوم زیستی، این امر در چشم انداز این گروه وجود دارد.
از طرح های آتی این گروه آموزشی می توان به تجهیز دستگاه ها و مواد آزمایشگاه های فعلی، ایجاد هرباریوم، آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ الکترونی، طراحی و ساخت آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی تخصصی میکروبیولوژی، طراحی و ساخت حیوانخانه استاندارد، تجهیز گلخانه های تحقیقاتی، تاسیس و طراحی آزمایشگاه استاندارد رفتار و ... اشاره کرد.
همچنین تاسیس رشته های جدید از جمله دکتری سیستماتیک بوم شناسی، دکتری فیزیولوژی گیاهی، و دکتری اکوفیزیولوژی گیاهی، دکتری بیوشیمی، دکتری فیزیولوژی جانوری، دکتری بیوسیستماتیک جانوری، دکتری زیست فناوری، دکتری میکروبیولوژی، دکتری ژنتیک و ... در دستور کار این گروه قرار دارد.
در نهایت تاسیس دانشکده علوم زیستی با سه زیر گروه علوم جانوری، علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی از چشم اندازهای گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه اراک می باشد.