تاریخچه

 

رشته تاریخ در ایران در سال 1298 شمسی ایجاد شد. این رشته در ابتدا با جغرافیا رشته واحدی بود. از جمله برجسته ترین دانشمندان این رشته در نسل اول می ‌توان به اشخاصی مانند عباس اقبال آشتیانی، غلامرضا رشید یاسمی، سعید نفیسی و نصرالله فلسفی اشاره کرد. این رشته به تدریج در دانشگاه های ایران گسترش پیدا کرد و از حدود سال ۱۳۴۲ شمسی از جغرافیا تفکیک گردید. در دانشگاه اراک از سال ۱۳۸۱ رشته تاریخ دایر گردید و به ترتیب در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ دو گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی و تاریخ اسلام در در مقطع ارشد  ایجاد شد. از آن زمان تا کنون حدود ۸۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی و حدود ۳۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه اراک در رشته تاریخ فارغ التحصیل شده اند.

هم اکنون این گروه از امکانات زیر برخوردار است:

۱ـ بهرمندی از ۳ عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری.

۲ـ برخورداری از 4 عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری.

۳ـ برخورداری از کتابخانه تخصصی با بیش از ۶ هزار جلد کتاب ارزشمند تاریخی.

۴ـ برخورداری از نشریه علمی ـ پژوهشی با عنوان فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ.