تاریخچه

 

یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت، اثربخشی فرآیند آموزش است. با توجه به جایگاه ارزشی دروس معارف اسلامی که با جان و دل و اندیشه فراگیران در ارتباط است، شایسته است که از بهترین شیوه ها و جذاب ترین برنامه ها در ارائه مطالب استفاده گردد و با عنایت به محیط و عصر ارائه این دروس که دانشگاهها و ویژگی های زمان حاضر است، ضرورت بهره گیری از مدرن ترین متدها و شیوه های علمی و به روز آموزشی نمایان تر می گردد. در بیشتر دروس علوم انسانی و نیز دروس معارف اسلامی به لحاظ ساختار نظری این مباحث، انتقال مطالب به صورت سخنرانی و استادمحوری صورت می پذیرد. با توجه به شرایط سنی دانشجویان که تنوع طلبی و تجددگرایی از مشخصه های آنان است، باید از شیوه هایی در آموزش بهره جست که نیازهای آنان را تأمین نماید. به همین منظور رشته معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاهاراک پس از تصویب در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ ، به سایر رشته های این دانشکده افزوده شد. هدف از ایجاد این رشته آشنایی نسل جوان با اندیشه های دینی، اخلاق، تاریخ اسلام و تاریخ معاصر می باشد.
این گروه دارای یک کتابخانه تخصصی با بیش از هزار جلد کتاب و مجموعه نرم افزاری در موضوعات مختلف می باشد.
در حال حاضر هفت عضو هیئت علمی این گروه، در هر نیمسال تحصیلی تعداد ۱۸۰ تا ۲۰۰ واحد درسی را برای دانشجوهای مقطع کارشناسی، در دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، حقوق و علوم اقتصادی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و دانشکده هنر ارائه می دهند.
چشم انداز گروه معارف اسلامی
تأسیس رشته های مدرسی معارف اسلامی در مقطع ارشد و دکتری در گرایش های چندگانه اخلاق اسلامی، مبانی نظری اسلام، آشنایی با منابع اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، فرهنگ و تمدن، دانش خانواده و در نهایت تأسیس دانشکده علوم و معارف اسلامی، از چشم اندازهای این گروه آموزشی می باشد.