کارشناس امور ارتباطات، رسانه و خبر

 

جناب آقای علی مرادی

شماره تماس: 32621020-086

کارشناس اطلاع رسانی الکترونیکی

 

سرکار خانم مریم غلامی

شماره تماس: 32621022-086

نمایشگر یک مطلب

جناب آقای محمد فرجی

شماره تماس: 32621024-086

کارشناس تبلیغات و انتشارات

جناب آقای میلاد حمیدیان

شماره تماس: 32621028-086