اولین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اراک

اولین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اراک

اولین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اراک با رویکرد چالش های فعلی دانشجویان خارجی و همچنین انتظارات آن‌ها از مسئولین دانشگاه با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سرپرست همکاریهای علمی بین المللی برگزار شد.

در این جلسه دانشجویان غیر ایرانی مسائل و مشکلات خود از قبیل، نحوه پرداخت شهریه و مشکلاتی در حوزه‌ی فرهنگی و آموزشی را بیان نمودند.