نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه 4 کشور

نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه 4 کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، سیزدهمین نشست شورای مدیران روابط عمومی های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 کشور در تاریخ چهارشنبه 29 خردادماه سال جاری در محل نشست های مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار شد. در این جلسه در خصوص موضوع ساختار سازمانی و تعداد افراد شاغل در ادارات روابط عمومی و راهکارهای رشد و ارتقا آنها در دانشگاه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه جلسه به اهمیت روی آوردن به رویکردهای نوین در خبررسانی، ارتباط با صنعت و جامعه از طریق روابط عمومی ها، افکارسنجی و انتقال آنها به مسئولین تصمیم گیر در دانشگاه ها پرداخته شد. ساوه دبیر شورای روابط مدیران روابط عمومی های دانشگاه های منطقه 4 و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با اشاره به شرایط حساس کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی، به همسویی با سیاست های کلان کشور و پیگیری اجرای آن از طریق روابط عمومی ها تأکید نمودند.

در این جلسه همچنین به بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری جشنواره روابط عمومی های برتر منطقه 4 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در نیمه دوم سال جاری با هدف رشد و ارتقای کیفیت عملکرد روابط عمومی ها پرداخته شد. پس از آن کارگاه آموزشی "عکاسی با تلفن همراه؛ اصول و تکنیک" به مدت دو ساعت برگزار گردید.