اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 

اطلاعیه

 

انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان روز سه شنبه  مورخ 5/9/1398 از ساعت 9 لغایت 14 در مکانهای زیر برگزار می گردد.

لازم بذکراست دانشجویان گرامی جهت شرکت در انتخابات کارت دانشجویی همراه داشته و فقط در دانشکده خود حق رای دارند.

دانشکده علوم پایه (علوم پایه و علوم ورزشی)

دانشکده فنی و مهندسی

 ساختمان گل و گلاب(دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ودانشکده کشاورزی و منابع طبیعی)

 

              کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان