بازدید دکتر حمیدی از خوابگاه شهید فخری زاده

بازدید دکتر حمیدی از خوابگاه شهید فخری زاده

با هماهنگی معاونت دانشجویی روز سه شنبه 1400/03/25 ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدی و جمعی از معاونان ومدیران دانشگاه از خوابگاه نوساز شهید فخری زاده و امیرکبیر بازدید نمودند.

در این بازدید رئیس دانشگاه اراک شخصاً پیگیر مسائل عمرانی و تجهیزاتی خوابگاه فخری زاده شدند و بر هماهنگی کلیه مدیران دانشگاه جهت راه اندازی این خوابگاه و رفع مشکلات ساختمانی خوابگاه امیرکبیر تا قبل از شروع سال تحصیلی 01-1400 تأکید کردند.

در این بازدید آقایان دکتر صادقی معاون پشتیبانی، دکتر بهرامی معاون دانشجویی، مهندس صورتگر مدیر فنی و عمرانی، مهندس سیفعلیان مدیر مرکز فناوری اطلاعات، آقای محمددینی معاون مدیردانشجویی، دکتر زهره وندیان رئیس اداره تربیت بدنی و مهندس قمی رئیس اداره تعمیرات دکتر حمیدی را همراهی نمودند.