بازدید رئیس دانشگاه اراک و معاون دانشجویی از مجموعه سلف سرویس مرکزی

بازدید رئیس دانشگاه اراک و معاون دانشجویی از مجموعه سلف سرویس مرکزی

در روز دوشنبه ۹۸/۶/۲۶ جناب آقای دکتر حمیدی ریاست دانشگاه اراک به همراه جناب آقای دکتر بهرامی معاون دانشجویی دانشگاه از مجموعه سلف سرویس مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان روند بهسازی و تعمیرات این سلف قرار گرفتند.همچنین در پایان این بازدید رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی ضمن صرف ناهار خود درجمع دانشجویان با تعدادی از ایشان به گفتگو پرداخته و به سوالات ایشان پاسخ دادند.