بازدید مدیریت امور دانشجویی از تعمیرات سرای الزهرا

بازدید مدیریت امور دانشجویی از تعمیرات سرای الزهرا

در تاریخ 98/05/27 مدیر امور دانشجویی، معاون مدیر و رئیس محترم اداره خوابگاه ها از تعمیرات در حال انجام سراهای الزهرا و حضرت فاطمه (س) بازدید نمودند.