بازدید معاونت دانشجویی از خوابگاه های الزهرا و حضرت فاطمه (س)

بازدید معاونت دانشجویی از خوابگاه های الزهرا و حضرت فاطمه (س)

 

در تاریخ 98/06/23 معاون دانشجویی، مدیر، معاون امور دانشجویی و رئیس محترم اداره خوابگاه ها از دو خوابگاه الزهرا و حضرت فاطمه (س)  بازدید نمودند. همچنین پاسخگوی سوالات دانشجویان نیز بودند.