برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک

برگزاری انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک

روز سه شنبه 5 آذر 98 شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه اراک با حضور چشمگیر دانشجویان و در 4 دانشکده علوم پایه، فنی مهندسی، علوم ورزشی و ساختمان گل و گلاب برگزار گردید.

در این انتخابات دانشجویان از بین 24 کاندید انتخاباتی به 12 نفر رأی داده که 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل شورا خواهند شد و عهده دار پیگیری امور صنفی رفاهی دانشجویان طی یکسال آینده خواهند بود.

نتایج انتخابات طبق آیین نامه اجرایی یک روز پس از انتخابات(6 آذر 98) اعلام خواهد شد.