جلسه مدیر امور دانشجویی با کارکنان اداره تغذیه

جلسه مدیر امور دانشجویی با کارکنان اداره تغذیه

روز سه شنبه مورخ 98/11/8 با استفاده از فرصت فراغت بین دو نیمسال تحصیلی، طی مراسمی با حضور مدیر امور دانشجویی از زحمات کارکنان اداره تغذیه تقدیر بعمل آمد.

در حاشیه این جلسه که در سلف لاله و با حضور کارشناسان و نیروهای شاغل در انبارها و آشپزخانه های دانشگاه اراک برگزار گردید با اهداء لوح و هدیه توسط آقای باقری مدیر امور دانشجویی از تلاش های آقای حسین زمانی که در نیمسال گذشته به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تجلیل شد.