« بازگشت

اطلاعیه نتیجه انتخابات شورای صنفی98

اطلاعیه نتیجه انتخابات شورای صنفی98

 نتیجه اولیه انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان  آذر ماه 1398

تعداد کل آراء ماخوذه

576

تعداد کل آراء صحیح

574

تعدادکل آراء باطله

2

 

 

ردیف

کد داوطلب

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته تحصیلی

تعداد

 رای

ردیف

کد داوطلب

نام و نام خانوادگی داوطلب

رشته

تحصیلی

تعداد رای

1

119

محمد محمودی

علوم ورزشی

191

2

123

محمد معینی

تربیت بدنی

184

3

110

حسام حکیمی

عمران

177

4

224

خشایار یعقوبی

حقوق

138

5

106

علی برخورداری

مترجمی زبان

133

6

117

پیمان لطفی

مترجمی زبان

130

7

121

علی مظفری

مهندسی آب

97

8

120

محمدرضا مرادی

صنایع

93

9

113

زهره قمی

صنایع

76

10

109

هانیه حسنی

صنایع

74

11

116

مهران کنعانی

مترجمی زبان

69

12

111

علیرضا دلاور

حقوق

68

13

102

علیرضا اباذری

حقوق

64

14

114

زهرا قهرمانی فر

شیمی محض

49

15

118

امیدرضا لک

صنایع

49

16

108

مسعود جوزانی

صنایع

47

17

122

علی مظفری

صنایع

45

18

115

ایمان کرمی

مکانیک

44

19

103

سهیل آزاده نیا

صنایع

42

20

105

ریحانه اسلامی

صنایع

42

21

112

محمدرضا فرشاد

صنایع

42

22

108

مریم پوراحمدی

صنایع

41

23

101

نوید ابوطالبی

الهیات

39

24

104

علی اخلاقی

ادبیات انگلیسی

21