اجتماع دانشگاهیان دانشگاه اراک در پاسداشت عملیات تاریخی "وعده صادق"

اجتماع دانشگاهیان دانشگاه اراک در پاسداشت عملیات تاریخی "وعده صادق"

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک صبح امروز جمعی از دانشگاهیان دانشگاه اراک در حمایت از تحقق وعده صادق در محل مزار شهید گمنام تجمع و ضمن اعلام انزجار از رژیم منحوس صهیونیستی، حمایت قاطع خود را از پاسخ نظامی ایران به اقدامات جنایتکارانه رژیم خبیث اسرائیل اعلام کردند.