اجرای سومین پویش مردمی بذر کاری استان در دانشگاه اراک

اجرای سومین پویش مردمی بذر کاری استان در دانشگاه اراک

در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت، سومین پویش مردمی کاشت بذر با همکاری اداره کل منابع طبیعی در دانشگاه اراک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر انصاری رئیس دانشکده کشاورزی در این باره گفت:در راستای اجرای این طرح در زمینی به مساحت 10 هکتار در محوطه خوابگاه دخترانه بهاران این دانشگاه بذر بادام کوهی کاشته شد.

وی گفت:با توجه به اینکه حفاظت و نگهداری از نهال ها در اولویت است به این خاطر بذرهایی مقاوم کم آبی و با سازگاری بالا کشت شده است.

دکتر انصاری ضمن اشاره به انعقاد قرارداد همکاری میان دانشگاه اراک و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه باغ گیاه شناسی سازگار غرب کشور در این دانشگاه احداث شود.