اخباره کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخباره کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی


برگزاری جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویان به منظور انتخاب دبیر دبیران انجمن های علمی دانشکده که طی آن آقای علی احمدی دبیر انجمن...

اخباره کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویان به منظور انتخاب دبیر دبیران انجمن های علمی دانشکده که طی آن آقای علی احمدی دبیر انجمن...

اخباره کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ü    برگزاری جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویان به منظور انتخاب دبیر دبیران انجمن های علمی دانشکده که طی آن آقای علی احمدی دبیر انجمن علمی روانشناسی به عنوان دبیر دبیران انتخاب گردید.

ü    جلسه فارغ التحصیلی  دانشجویان رشته الهیات ورودی 90 سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی با حضور مدیر  وتعدادی از اعضای  محترم هیئت علمی گروه الهیات برگزار گردید .

ü    جلسه مشترک هیئت رئیسه محترم دانشگاه با روسای دانشکده ها دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار شد  و درطی آن از سالن دفاعیه که تعمیرات اساسی در آن انجام شده  دیدن به عمل آوردند.

ü    مراسم عزاداری شهادت رسول گرامی اسلام وسبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی وامام غریب علی بن موسی الرضا علیهم السلام با توزیع نذری با همت انجمن علمی  گروه الهیات برگزار شد . ضمنا این نذری با اهداء نذورات از طرف بعضی دانشجویان واساتید وهمکاران دانشکده تهیه گردیده بود که بین بیش از 650 نفر توزیع شد .

ü      نمایشگاه و گل وگیاه از طرف انجمن علمی گروه باغبانی در دانشکده به مدت دو برگزار گردید .

ü    به مناسبت هفته مبارزه با ایدز نمایشگاهی به مدت یک هفته برگزار گردید.در این نمایشگاه از پوسترهایی در زمینه راه های  پیش گیری ودرمان وچگونگی راه های انتقال این ویروس در معرض دید دانشجویان وباز دید کنندگان قرارداده شد .

ü    تعداد پنج نفر از دانشجویان این دانشکده جهت عضویت در شورای صنفی دانشجویان ثبت نام نمودن و شرایط صلاحیت عمومی در انتخابات را کسب نمودند.

آدرس کوتاه :