اخباره کوتاه دانشکده علوم پایه به مناسبت هفته پژوهش

اخباره کوتاه دانشکده علوم پایه به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی آقای دکتر مرتضی حبیبی عضو هیات علمی گروه شیمی با عنوان...

اخباره کوتاه دانشکده علوم پایه به  مناسبت هفته پژوهش

ü     سخنرانی آقای دکتر مرتضی حبیبی عضو هیات علمی گروه شیمی با عنوان " معرفی نرم افزار محاسباتی best "

ü     سخنرانی سرکار خانم حاتم خانی عضو هیات علمی گروه ریاضی با عنوان" گروه های جبری"

ü     سخنرانی آقای دکتر پورایمانی عضو هیات علمی گروه فیزیک و مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه با عنوان " انرژی هسته ای و کاربردهای آن"

ü     کسب رتبه های دوم و سوم  پژوهشگر برتر  استان  مرکزی توسط آقای دکتر محمدعلی شریعت زاده  و سرکار خانم دکتر میترا نوری عضو محترم هیات علمی گروه زیست شناسی.