اخبار آموزش عالی استان مرکزی

اخبار آموزش عالی استان مرکزی

آموزش عالی مهم ترین عامل پیشرفت و توسعه یک‌ جامعه محسوب می‌شود
 
 
?? مهم ترین اخبار دانشگاه ها و موسسات عالی استان مرکزی، از استودیو خبری خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی (SNA) 
 
( از ۱۵ مرداد لغایت ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰)
 
??این بخش خبری از اخبار استانی شبکه آفتاب و با همکاری باشگاه خبرنگاران پخش خواهد شد.
 
 
کاری از روابط عمومی دانشگاه اراک