نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخبار آموزش عالی استان مرکزی در هفته پایانی آذرماه ۱۴۰۰

اخبار آموزش عالی استان مرکزی در هفته پایانی آذرماه ۱۴۰۰

مهم ترین اخبار دانشگاه ها و موسسات عالی استان مرکزی را از استودیو خبری خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی (SNA) تماشا کنید.در این بسته خبری مهم ترین اخبار دانشگاه:
#دانشگاه_اراک
#دانشگاه_آزاد_اسلامی
#پارک_علم_و_فناوری
#اخبار_دانشجویان
#دانشگاه_جامع_علمی_کاربردی


را تماشا کنید.


کاری از روابط عمومی دانشگاه اراک