اخبار آموزش عالی استان مرکزی در هفته پایانی آذرماه ۱۴۰۰

اخبار آموزش عالی استان مرکزی در هفته پایانی آذرماه ۱۴۰۰

مهم ترین اخبار دانشگاه ها و موسسات عالی استان مرکزی را از استودیو خبری خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی (SNA) تماشا کنید.در این بسته خبری مهم ترین اخبار دانشگاه:
#دانشگاه_اراک
#دانشگاه_آزاد_اسلامی
#پارک_علم_و_فناوری
#اخبار_دانشجویان
#دانشگاه_جامع_علمی_کاربردی


را تماشا کنید.


کاری از روابط عمومی دانشگاه اراک

آدرس کوتاه :