اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (۱۳۹۹/۱۱/۲۴) به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (۱۳۹۹/۱۱/۲۴) به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک  از تاریخ ۱۷ بهمن ماه لغایت ۲۴ بهمن ماه را در ویدیو زیر مشاهده کنید.