اختتامیه فراخوان ایده های خلاق در مهندسی و مدیریت منابع آب برگزار شد

اختتامیه فراخوان ایده های خلاق در مهندسی و مدیریت منابع آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ به همت پژوهشکده آب دانشگاه اراک با همکاری شرکت منطقه ای آب مرکزی اختتامیه فراخوان ایده های خلاق در مهندسی و مدیریت منابع آب برگزار شد.

در این مراسم مهندس آمره ای مدیر عامل شرکت منطقه ای آب مرکزی با بیان اینکه بارندگی های اخیرموجب آبگیری بسیاری از دشت ها و رودخانه های استان شده افزود: مدیریت مصرف و بهره برداری از منابع آبی  بهترین روش برای مقابله با چالش کم آبی است.
وی افزود: سازگاری با کم آبی  یکی از برنامه هایی است که بطور جدی در کشور دنبال می شود و امیدواریم که طرح ها و پژوهش هایی که در این دانشگاه انجام می شود در مقابله با این چالش ما یاری کند.

دکتر مقدسی رئیس پژوهشکده آب دانشگاه اراک و مسئول برگزاری مراسم گفت: در خصوص کاهش مصرف آب حدود 100 ایده نو در استان جمع آوری شد که از این تعداد سه ایده بعنوان ایده های برتر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب افزود: همچنین از موسسه آموزش عالی ناصر خسرو 100 پوستر در زمینه با کاهش مصرف آب ارسال شد که یک پوستر به عنوان نمونه انتخاب و برگزیده شد.
وی گفت: سرمایه گذاری بر روی ایده های منتخب به بهره وری بیشتر از منابع آب در کشور منجر می شود.

در ادامه دکتر عرب مدیر موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا به ارائه سخنرانی با موضوع "ایده های اثر بخش در کاهش هزینه طول عمر و بهبود ارزش در پروژه های عمرانی کشور" پرداخت.

در پایان از پروژه ها و ایده های برتر در حوزه کاهش مصرف آب تقدیر شد.

آدرس کوتاه :