اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

اخذ مجوز دانش نیان توسط شرکت پایا مواد نوین رازی به مدیریت دکتر مجید زارع زاده مهریزی و دکتر رضا بیگی

اخذ مجوز دانش نیان توسط شرکت پایا مواد نوین رازی به مدیریت دکتر مجید زارع زاده مهریزی و دکتر رضا بیگی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ شرکت پایا مواد نوین رازی به مدیریت دکتر مجید زارع زاده مهریزی و دکتر رضا بیگی به عنوان دهمین شرکت فناور دانشگاه اراک (پانزدهمین محصول دانش بنیان دانشگاه اراک) توسط معاونت علمی ریاست جمهوری موفق به اخذ مجوز شرکت دانش بنیان نوپا شد. شرکت پایا مواد نوین رازی مفتخر است که برای اولین بار در ایران  به دانش فنی تولید قطعه بی متال Al-Cu دست یافته است.


دانشکده ها

ویدیو ها