اخذ مجوز رسمی انتشار ۴ نشریه در دانشگاه اراک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخذ مجوز رسمی انتشار ۴ نشریه در دانشگاه اراک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مجوز انتشار نشریات زیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت شد:

1. مطالعات وحدت حوزه و دانشگاه 2. نوآوری های صنعتی: نیازها و راهکارها 3. Journal of Green Energy Research and Innovation 4. Greenhouse Plant Production Journal امید است با رعایت قوانین مربوط به انتشار نشریات؛ پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی و فرهنگی این نشریات محقق گردد.

آدرس کوتاه :